ATLETFISKARNAS VÄRDEGRUND


Vi är mycket stolta över vår värdegrund och värnar om att alla ska känna till den och leva efter den. Vår värdegrund är vår styrka, och tillsammans är vi ansvariga för att den följs och därigenom skapar ett gott klimat i vår förening.


Nedan följer en sammanfattning av vår viktiga värdegrund.


  • Vi har alltid en trevlig ton mot varandra, både i föreningens lokaler och utanför
  • Hos oss är alla välkomna, i vår gemenskap ska alla inkluderas
  • Vi värnar om allas lika värde, kom som du är och bli sedd för den du är
  • Hos oss har vi en nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
  • Viktigast hos oss är att vi alla har roligt tillsammans